Showing posts with label Latest News. Show all posts
Showing posts with label Latest News. Show all posts
Prime crop insurance plan पीक विमा भरण्यासाठी 9 ऑगस्ट अखेरचा दिवस

Prime crop insurance plan पीक विमा भरण्यासाठी 9 ऑगस्ट अखेरचा दिवस

पंतप्रधान पीक विमा योजनेची खरीप हंगाम 2018 ची नोंदणी करण्यासाठी  9ऑगस्ट  ही अंतिम मुदत आहे .  अर्ज करण्याची मुदत उद्या संपत असल्याने शे...
इतर मागासवर्गीय वित्त महामंडळाची बीज भांडवल योजना

इतर मागासवर्गीय वित्त महामंडळाची बीज भांडवल योजना

महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळ व महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडळामार्फत 20 टक्के बीज भांडवल योजना ...

Search engine name