Showing posts with label STATE GOVT. Show all posts
Showing posts with label STATE GOVT. Show all posts
आपल्या गावतील आपल्यासाठी सरकारने नेमलेले नोकर कीती?* Government servant

आपल्या गावतील आपल्यासाठी सरकारने नेमलेले नोकर कीती?* Government servant

*आपल्या गावतील आपल्यासाठी सरकारने नेमलेले नोकर कीती?*  Government servant *१)* ग्रामसेवक  *२)*'ग्रा.पं.शिपाई  *३)* ग्रा.पाण...
महागाई भत्ते राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना मंजूर

महागाई भत्ते राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना मंजूर

महागाई भत्ते   राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना मंजूर करण्यात येणाऱ्या महागाई भत्त्याच्या दरात 2006 पासून सुधारणा  with date D...

Search engine name