GAON NAMUNA-14 गाव नमुना चौदा

पाणी पुरवठ्याच्या नोंद वही

* गाव नमुना नंबर - 14 - या नोंदवहीमध्ये गावाच्या पाणीपुरवठ्याबाबतची माहिती, तसेच वापरली जाणारी साधने याबाबतची माहिती मिळते.

गाव नमुना चौदा


SHARE THIS

1 comment:

  1. गाव नमूना १४ मध्ये जात पडताळणी करीता कोणती माहिती मिळते

    ReplyDelete

Search engine name