Showing posts with label NETWORK MARKETING. Show all posts
Showing posts with label NETWORK MARKETING. Show all posts
Importance of Marketing to Sales | विक्रीकरिता मार्केटिंग चे महत्व

Importance of Marketing to Sales | विक्रीकरिता मार्केटिंग चे महत्व

🚹 *विक्रीकरिता मार्केटिंग चे महत्व*  मार्केटिंग काय आहे याबरोबरच, मार्केटिंग काय नाही हे जाणून घेणे देखील महत्त्वाचे आहे. तर, मार्केटिंग म्...
BUSINESS WITHOUT OR VERY LOW INVESTMENT बिन भांडवली किंवा अल्प भांडवली व्यवसाय

BUSINESS WITHOUT OR VERY LOW INVESTMENT बिन भांडवली किंवा अल्प भांडवली व्यवसाय

बिन भांडवली किंवा अल्प भांडवली व्यवसाय. BUSINESS WITHOUT OR VERY LOW INVESTMENT. उद्योगव्यवसाय म्हटला की त्याला तीन प्रकारच्या भा...
TIPS BUSINESS यशस्वी उद्योगाचे फंडे

TIPS BUSINESS यशस्वी उद्योगाचे फंडे

बिल गेट्स, अँडी ग्रोव आणि स्टीव जॉब्ज ही माणसं आताच्या पिढीची आयडॉल्स आहेत. मायक्रोसॉफ्ट, इंटेल आणि अॅपल या त्यांच्या कंपन्या. सारं जग य...
Businessman Marketing Plan उद्योजकाचा मार्केटिंग प्लान

Businessman Marketing Plan उद्योजकाचा मार्केटिंग प्लान

मार्केटिंग म्हटले की, उत्पादन, किंमत, जाहिरात आणि जागा या गोष्टींचा प्रामुख्याने समावेश होतो.मार्केटिंग करून जर उद्योग केला तर तो उद्य...
Start Your Own Business स्वतःचा व्यवसाय सुरु करा

Start Your Own Business स्वतःचा व्यवसाय सुरु करा

नोकरी करणे किवा मिळवणे प्रत्येकालाच शक्य नसते. तेव्हा स्वतः चा व्यवसाय हा चागला मार्ग आहे. व्यवसाया विषयी थोडेसे स्वतः चा व्यवसाय ...
While the business व्यवसायाला सुरुवात करताना

While the business व्यवसायाला सुरुवात करताना

व्यवसायाला सुरुवात करताना  व्यवसाय करणे ही गोष्ट सोपी नक्कीच नाही. व्यवसायात पूर्ण तयारीनिशी तुम्ही उतरला नाहीत, तर त्यात तुमचे नुकस...

Search engine name