GAON-NAMUNA-1A गाव नमूना एक - अ वन विभागागाव नमूना एक - अ 

वन जमिनीची नोंद वही

* गाव नमुना नंबर - 1अ - या नोंदवहीमध्ये वन जमिनीची माहिती मिळते. गावातील वन विभागातील गट कोणते हे समजते. तशी नोंद या वहीत असते.
वन जमिनीची नोंद वही


SHARE THIS

->" GAON-NAMUNA-1A गाव नमूना एक - अ वन विभागा"

Search engine name