शेतकरी कर्जमाफी ऑनलाईन अर्ज सुरु झाले आहेत.


शेतकरी कर्जमाफी ऑनलाईन अर्ज सुरु झाले आहेत.
मोफत

आवश्यक कागदपत्र
पती पत्नी दोघांचे आधार कार्ड
पॅन कार्ड असेल तर पॅन कार्ड.
पी पी ओ नंबर पेन्शनर साठी
बँक पासबुक सेविंग व लोन अकाउंट दोन्हीही

महत्वाचे..........
आधार कार्ड ला मोबाईल नंबर  लिंक नसेल तर कर्जदार व त्याचे पती /पत्नी स्वतः उपस्थित राहावे लागेल.

✅कर्जमाफीचे खालील 4 प्रकारात वर्गीकरण केले आहे✅

आपण कोणत्या प्रकारात बसतो ते आधीच बँकेला विचारून जावे

1⃣कुटुंबाच्या सर्व सदस्यांची मिळून 
रु. १.५० पेक्षा लाख कमी असणारी मुद्दल व व्याजासह थकीत रक्कमेच्या माफीस पात्र

2⃣कुटुंबाच्या सर्व सदस्यांची मिळून 
रु. १.५० लाखापेक्षा जास्त असणारी मुद्दल व व्याजासह थकीत रक्कमेपैकी 
रु. १.५० लाखापेक्षा जास्त असणारी माझ्या हिश्याची रक्कम भरण्याच्या अटीस अधिन राहून 
रु. १.५० लाख रक्कमेची माफी मिळणेस पात्र

3⃣सन २०१५-१६ च्या पुनर्रचना कर्जाची नियमित परतफेड करण्यासाठी रु.२५०००/- च्या प्रोत्साहन योजना

4⃣रु.१५०००/- ते 
रु.२५०००/- ची प्रोत्साहन योजना किंवा सन २०१५-१६ दरम्यान घेतलेल्या नव्या कर्जावरील प्रत्यक्ष देय 
रु.१५०००/- पेक्षाकमी असेल आणि जेथे २०१५-१६ आणि २०१६-१७ दरम्यान नियमित देयके केली जात आहे.

5⃣कर्ज खाते क्रमांक

6⃣बचत खाते


छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना 

https://aaplesarkar.maharashtra.gov.in/

http://115.124.113.254:8080/farmer/#/

https://csmssy.in/Farmer/#/

SHARE THIS

->"शेतकरी कर्जमाफी ऑनलाईन अर्ज सुरु झाले आहेत."

Search engine name