आपल्या गावतील आपल्यासाठी सरकारने नेमलेले नोकर कीती?* Government servant


*आपल्या गावतील आपल्यासाठी सरकारने नेमलेले नोकर कीती?* Government servant

*१)* ग्रामसेवक 
*२)*'ग्रा.पं.शिपाई 
*३)* ग्रा.पाणी पू.शिपाई 
*४)* ग्रामरोजगारसेवक 
*५)* ग्रा.काॅ.आॅपरेटर 
*६)* सफाई कामगार 
*७)* माध्यशाळा कर्मचारी' 
*८)* ऊच्चमाध्यमीक कर्मचारी 
*९)* जि.प.शाळा कर्मचारी 
*१०)* तलाठी 
*११)* मंडळ अधिकारी 
*१२)* बीटहवलदार(पोलीस) 
*१३).* पशूवैद्यकीय अधिकारी 
*१४)* पशूवैद्यकीय शिपाई 
*१५)* क्रूषीसहाय्यक 
*१६)* बॅक कर्मचारी 
*१७)* सेवासहकारी सोसायटी कर्मचारी 
*१८)* सरकारी दवाखान्यातील कर्मचारी / नर्स 
*१९)* मलेरीया निर्मूलन कर्मचारी 
२०)नर्स सहाय्यक
२१)आशा वर्कर
२२)अंगणवाडी कर्मचारी 
२३)वायरमण
२४)सबस्टेशन कर्मचारी
२५)*तूम्हाला सेवा देण्यासाठी ठेवलेले दूकानदार स्वस्त धान्य दूकान व राॅकेल दूकानदार.*

*तूमचे सेवक*
*१)* आमदार 
*२)* जि.प.सदस्य 
*३)* पं. समीती सदस्य 
*४)* से.स.सोसायटी चेअरमन 
*५)* सरपंच 
*६)* ग्रा.पं.सदस्य.

*वरीलसगळ्यांचे आपण मालक आहोत हेच आपल्याला माहीत नाही . मालक झोपलाय नोकर चरतोय.*


जनहितार्थ!* 

SHARE THIS

->"आपल्या गावतील आपल्यासाठी सरकारने नेमलेले नोकर कीती?* Government servant"

Search engine name