अल्प भु-धारक दाखला

अल्प भु-धारक दाखला 


ओळखीचा पुरावा (किमान -1)

·         1) पारपत्र
·         2) पॅन कार्ड
·         3) आधार कार्ड
·         4) मतदार ओळखपत्र
·         5) अर्जदाराचा फोटो
·         6) निमशासकीय ओळखपत्र
·         7) आर एस बी वाय कार्ड
·         8) मरारोहयो जोब कार्ड
·         9) वाहनचालक अनुज्ञप्ती

पत्त्याचा पुरावा (किमान -1)

·         1) पारपत्र
·         2) वीज देयक
·         3) भाडेपावती
·         4) शिधापत्रिका
·         5) दूरध्वनी देयक
·         6) पाणीपट्टी पावती
·         7) मालमत्ता करपावती
·         8) मतदार यादीचा उतारा
·         9) वाहनचालक अनुज्ञप्ती
·         10) मालमत्ता नोंदणी उतारा
·         11) ७/१२ आणी ८ अ चा उतारा

इतर दस्तऐवज (किमान -1)

·         1) तलाठ्याचा अहवाल

अनिवार्य कागदपत्रे(सर्व अनिवार्य)

·         1) स्वघोष्णापत्र
·         2) संबंधित जागेचा ७/१२ आणि ८ - अ चा उतारा

 
Sr.No
Service name
Time limit
Designated Officer
FirstAppellateOfficer
SecondAppellateOfficer
1
Small Land Holder Certificate
15
Tahsildar
Sub-Divisional Officer
Additional Collecto

अधिक माहितीसाठी---> आपले सरकार


SHARE THIS

15 comments:

Search engine name