G R MAHARASHTRA जीआर हवेत?

 
खालील  MAHARASHTRA जीआर तारखेनुसार शोधण्यास आणि डाऊनलोड  करण्यासाठी मदत होणार आहे www.maharashtra.gov.in 
 
*Gr reference*
1) शाळा बाह्य विद्यार्थी -20-5-2015
2) Adhar card-21.4.2015
3) नाविण्यपूर्ण उपक्रम-21.4.2015
4) महीला त. निवारण-14.1.2015
5) Kp Jobchaet-14.11.1994
6) मुले टिकवून ठेवणे-28.3.2014
7) संविधान वाचन-4.2.2013
8) SARAL-3.7.2015
9) PSM-22.6.2015
10) Yogdin-9.6.2015
11) गुणवत्ता कक्ष-21.11.2015
12) शाळासिध्दी-30.3.2016
13) समायोजन-12/18.5.2011
14) बदली-15.5.2014
15) संचमान्यता-28.8.15 & 8.1.16
16) CCE -20.8.2010
17) अतिथी नीदेशक-7.10.2015
18) SMC-17.6.2010
19) पालक संघ-24.8.2010
20) SSA जबाबदारी -4.9.2013
21) समायोजन अंपग-28.8.2012(प)
22) Beo jobchart-5.11.84 (P)
23) O. S. Jobchart-16.5.2014
                                   2.6.2914(P)
24)महाराष्ट्र दर्शन Gr -10.6.2015
25) साधन व्यक्ती - jobchart-6.6.15   (Scert) 
26) BrcLekha section jobchart
              4.2.2005 (MPSP)
27) शै.गुणवत्ता ता.समिती-23.12.05
28) साक्षर भारत.समिती-29.10.10
29) मित्र उपक्रम-27.1.2012 (P)
30) Self finance act-2012
         राजपत्र-19.1.2013
31) RTI2005-वै.माहीती-17.10.14
32) स्वच्छ वि.स्वच्छ MH -7.10.15
33) 25%प्रवेश-23.7.2015
34) Minorities gr-18.6.2014
35) RTE-09अधिसुचना-11.10.11
36) मुलभुत सुविधा निकष-29.6.13
37) मानव विकास-19.7.2011
38) प्रेरक नीवड-16.9.2011
39) मत्ता & दायित्व-   20.4.2015  Dt-02.6.2014
40) NOC CBSE-20.6.2012
41) उशिराने उपस्थिती -31.8.2006 सा.प्र.परीपत्रक .
42) पटपडताळणी-13.10.2014
43) C-1,2-शिस्तभंग-7.3.2015
44) स्वयसांक्षाकंन-9.3.2015
45) बिंदू नामावली-24.7.2014
46) गणेश उत्सव अभियान-2016. 27.7.2016 3.9.2016
47)खाजगी शाळा RTI-09 dt-18.1.06 Dir pri letter .
48)PHP CA-2.8.2014
49) वै.प्रतीपूर्ती-16.11.2011
50) खाजगी शाळा अनुदान-  निकष-15.11.2011
51) CR -17.12.2011
52) शिक्षण सेवक Scale-14.10.10
53) खोटी तक्रार-25.2.2015 (सा)
54) RTI(05)-31.5.2012(एक अर्ज)
55) आश्वासीत प्रगती योजना-1.7.11
56) Kithchan shade-28.2.2014
57) राजीव.गा.अ.वि.यो.1.10.2013
58)शै.शु.Act-2011-16.4.2014(P)
59) Dist फिरते.पथक-18.4.2013
60)शा.मान्यता रद्द-18.4.2013
61) तक्रार निवारण समीती (GRM) dt-21.4.2014 
62) पटपडाताळणी करवाही-2.5.12  
63) MS-CIT-5.5.2007
64) आम आदमी यो.-12.6.2013
65) RMSA-30.6.2010
66)  स्था.प्रा.जबाबदारी -31.12.13
67)बदली अधिनियम-30.10.2006
68)शाळा मान्यता बाबत-29.6.2013
69) RTE-2009-1.4.2010
70) समृद्ध शाळा-23.3.2016
71) शाळासिध्दी-30.3.2016
72) RYS-2015-dt-04.1.2016
73) तंबाखू मुक्त शाळा-7.7.2015 gr
74) ता.क्रीडा समिती-29.2.2016
75)दिव्यांग सवलती-8.1.2016
76) PSM निकष-23.3.2016 (प)
77) शाळा प्रवेश उत्सव-22.6.15+dt-9.6.2015
78) वृक्षलागवड-10.5.2016
79) केंद्रस्तर शिक्षण परीषद-1.9.16
80) दप्तराचे ओझे-21.7.15/28.4.16
82) ATL-1.7.2016
83) पुढील जी आर अपडेट करून ही पोस्ट राज्यातील सर्व शिक्षक बंधू भगिनी व इतर सर्व शिक्षण खात्यातील अधिकारी वर्गांच्या whatsapp weblink ग्रुपवर फॉर्वड करता येईलSHARE THIS

4 comments:

  1. महाराष्ट्र 2017 चा जी आर

    ReplyDelete
  2. ग्राम विकास विभाग राज्य गुणवत्ता नियंत्रक मानधन जी आर दि.10/09/2012

    ReplyDelete

Search engine name